• Alex Araujo

    Entre la tecnologia, l'educació i la comunicació | Professor al Tecnocampus (UPF) #tech #edu & #digitalmedia

Related Posts

  • Formació. Entorns Personals d'Aprenentatge | CFA MOLLET | Scoop.itsays:
    17/12/2011 at 20:44

    […] Formació. Entorns Personals d'Aprenentatge Tot i que l'objectiu de la sessió de formació no és centrar-nos en què és un PLE des de la seva vesant teòrica, sí que el conjunt d'eines que treballarem són elements prou comuns a molts entorns personals d'aprenentatge. Source: alexarabat.adimena.net […]